binding

 • 91binding fraction — ryšio koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding coefficient; binding fraction vok. Bindungskoeffizient, m rus. коэффициент связи, m pranc. coefficient de liaison, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 92binding joist — Joist Joist (joist), n. [OE. giste, OF. giste, F. g[^i]te, fr. gesir to lie, F. g[ e]sir. See {Gist}.] (Arch.) A piece of timber laid horizontally, or nearly so, to which the planks of the floor, or the laths or furring strips of a ceiling, are… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 93Binding (sewing) — In sewing, binding is used as both a noun and a verb to refer to finishing a seam or hem of a garment, usually by rolling or pressing then stitching on an edging or trim …

  Wikipedia

 • 94Binding antibody — A binding antibody is an antibody that has a reaction when combined with an antigen, possibly eliminating it. ee also*Blocking antibody *Immune complex …

  Wikipedia

 • 95binding wire — rišamoji viela statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. binding wire vok. Bindedraht, m rus. бандажная проволока, f pranc. fil à lier, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 96binding agent — rišiklis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. adhesive; binder; binding agent vok. Bindemittel, n; Binder, m; Klebstoff, m rus. связующее, n; связующее вещество, n pranc. adhésif, m; binder, m; liant, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 97binding energy — ryšio energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Darbas, kurio reikia 1 molio medžiagos tam tikriems cheminiams ryšiams nutraukti. atitikmenys: angl. binding energy; bond energy; bonding energy; coupling energy vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 98binding energy — ryšio energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Surištosios daugelio dal(el)ių sistemos energijos ir tų pačių viena nuo kitos be galo nutolusių ir nejudančių dal(el)ių energijos verčių skirtumas. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 99binding force — ryšio jėga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektrinė ar kitokios kilmės jėga, veikianti tarp atomo, jo branduolio, molekulės ar kristalo sudedamųjų dalių. atitikmenys: angl. binding force; bonding force; linkage force… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 100binding fraction — ryšio koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. binding fraction vok. Koppelfaktor, m; Koppelungsfaktor, m; Koppelungskoeffizient, m rus.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas